CENEVRE (QHA) 7 KASIM 2018 -Cenevre’de dün toplanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nda, Çin’in insan hakları ihlallerinin konu edildiği bir oturum gerçekleştirildi.

Bilindiği gibi oturumda, özellikle Müslüman ve Doğu Asya ülkelerinin görüş belirtmekten kaçınan tavrı, pek çok müslüman ülkenin Çin’i destekleyici açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Öte yandan, Çin’in toplama kamplarındaki zulüm ve baskılarını BM gündemine taşıyan Batılı ülkelerin, özellikle insan hakları noktasında Pekin temsilcilerine sert bir şekilde tavır aldığı, karşı argümanlarla Çin’e yaptırım uygulanması gerektiğini vurgulaması dikkat çekti.

The Globe and Mail gazetesinin haberine göre Kanada delegasyonu, Çin’in özellikle kendine ekonomik anlamda bağımlı olan müslüman ülkeleri etkilemek ve baskı kurarak kendi tarafına çekmekle itham etti. Bu durumun, küresel dünyada insan haklarını kötüye götürdüğünü de ekledi.

BM ÜYESİ ÜLKELER: “TOPLAMA KAMPLARINA SON VERİN!”

Kanada delegesi Rosemary McCarney BM toplantısında, Ottawa’nın “Sincan’daki (Doğu Türkistan) Uygurların ve diğer Müslümanların kitlesel tutuklama, baskı ve gözetim altında tutulmaları’’ hakkındaki raporlardan derin endişe duyduğunu ifade etti. McCarney “Kanada, Çin’in Uygurlar ve diğer etnik grupların inançları ve etnik kökenlerinden ötürü keyfi olarak gözaltına alınmasına son verilmesini ve gözaltında tutulanların serbest bırakılması tavsiye ediyor” derken benzer ifadeler Avustralyalı ve Japon diplomatlar tarafından da tekrarlandı.

Diğer Batılı ülkelerin konu hakkındaki görüşleri ise şu şekilde idi:

Fransız büyükelçi François Rivasseau: ‘’Pekin’in ‘toplu hapsetme uygulamalarını durdurması’ ve Tibet ve Sincan (Doğu Türkistan) da dahil olmak üzere din ve inanç özgürlüğünü garanti etmesi gerekmektedir.’’ 

Almanya delegasyonu: “Uygurların ve Sincan’daki diğer Müslümanların anayasaya aykırı şekilde topluca tutukluluk dahil olmak üzere tüm yasa dışı gözaltılara son verilmelidir.”

Çin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tamara Mawhinney:  ”Çin, ‘din veya inanç temelinde’ kovuşturma ve zulme son vermelidir. Etnik kökenleri ve dinleri yüzünden keyfi gözaltılar hukusuzdur. Gözaltına alınan Uygurlar ve diğer müslümanları serbest bırakılmalı”.

ABD temsilcileri: “Çin, Sincan’daki(Doğu Türkistan) uluslararası kamplar da dahil olmak üzere her türlü keyfi tutuklama yürürlükten kaldırılmalıdır.”

QHA