Uygur Akademisi: Çin’in “Şinciang’in Bazı Tarihi Problemler” başlıklı “Beyaz Ciltli Kitap” ile ilgili BASIN BİLDİRİSİ

Uygur Akademisi’inden,

Çin’in “Şinciang’in Bazı Tarihi Problemler” başlıklı “Beyaz Ciltli Kitap” ile ilgili BASIN BİLDİRİSİ

Çin Komünist Partisi 21 Temmuz 2019 tarihinde “Şinciang ile İlgili Bazı Tarihi Problemler” başlıklı bir “Beyaz Ciltli Kitap” (ÇKP’nin Resmi Kitabı) yayınlayarak Doğu Türkistan ile ilgili gerçekleri çarpıtmış ve saptırmıştır.

Doğu Türkistan, Çin yönetiminin iddia ettiği gibi, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası değildir. Aksine, adı üstünde Türk topraklarıdır. Hunlar, Türkler ve Çinlilerin Dingling dedikleri Uygurlar Milattan önce de milattan sonra da bu topraklarda yaşaya gelmişlerdir. Çinliler 1884 yılında bu toprakları işgal etmiş ve bölgeye “yeni hudut”, “yeni toprak” anlamına gelen “Xinjiang / Şinciang” adını vermişlerdir. Yani Doğu Türkistan işgal edilmiş Türk topraklarıdır.

Doğu Türkistan, Çin yönetiminin iddia ettiği gibi, ezelden olmayan bir isim değildir. 19. Yüzyılın 2. Yarısında Çar Rusya Türkistan’ın batısını işgal edince, doğuda kalan kısmına “Doğu Türkistan” denmiştir. Ayrıca Doğu Türkistan Türkleri 1933 ve 1944 yıllarında “Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti” ve “Doğu Türkistan Cumhuriyeti” adıyla iki defa devlet kurmuşlardır. Bu devletlerin ilki Çin Rus iş birliği sonucunda yıkılmıştır. “Doğu Türkistan Cumhuriyeti” ise bölge Çin komünist yönetimi tarafından işgal edilince dağılmıştır. Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ne mensup milli ordunun 1950’li yıllar boyunca mevcudiyetini koruması söz konusu bağımsız devletin hukuki delilidir.

Uygur Türkleri, Çin yönetiminin iddia ettiği gibi, tarihi süreçte göç ederek gelmiş ve diğer milletlerle kaynaşarak oluşmuş değildir. Uygur Türkleri Doğu Türkistan’ın otokton milletidir. Doğu Türkistan Çin komünistleri tarafından işgal edilmeden önce, bölgede Uygur Türklerinin nüfusu yüzde 80, Çinlilerin nüfusu yüzde 5 idi. Çin komünist yönetiminin sistematik göçme yerleştirme ve asimilasyon politikası sonucu bugün Doğu Türkistan’ın demografik yapısı Çin lehine bozulmuştur. Mevcut demografik yapı kabul edilemez. 1949 yılından sonra devlet teşvikiyle getirilip yerleştirilen Çinli göçmenlerin Doğu Türkistan’dan tahliye edilmesi şarttır.

Türk kültürü, Çin yönetiminin iddia ettiği gibi, Çin kültürünün bir parçası değildir. Türk kültürü kendine özgü genetik kod ve gelişim çizgisi olan dil, din, tarih ve felsefe anlayışına sahip özgün bir kültürdür.

Doğu Türkistan Türklerinin bin yıldır iman ettiği tek din İslamiyet’tir. Bugün Doğu Türkistan Türklerinin tamamı Müslüman’dır.

Çin yönetiminin tarihi ve bilimsel gerçeklere aykırı, tamamen siyasi ve sömürgeci amaçlarla ortaya attığı iddialar kabul edilemez. Uygur Akademisi olarak Çin yönetiminin Doğu Türkistan ile ilgili iddialarını reddediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.     22.07.2019

Uygur Akademisi
Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kategoriler